Contact

Współpraca

W przypadku wszelkich komercyjnych pytań związanych z reklamą lub współpracą proszę o kontakt za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Collaborations

For any commercial queries related to advertising, modelling, sponsorship or collaborations, please contact via contact form.